پاورپوینت درس دوازدهم- فارسی چهارم

پاورپوینت درس دوازدهم- فارسی چهارم

پاورپوینت درس دوازدهم- فارسی چهارم

پاورپوینت درس دوازدهم - فارسی چهارم : اتفاق ساده-دوست بچه های خوب-نگاه پنهان

تعداد اسلاید: 18            فرمت: PPT قابل ویرایش 

شامل معنای واژگان مهم، لغات املائی،معانی ابیات، دانش زبانی، پاسخ تمرینات درسی و ............